หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ภาณุมาศ จันทร์สุวรรณ

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2543 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ศึกษาวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานพืชสกุลมะเดื่อ และ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์