หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A taxonomic revision of the genus Dimeria (Poaceae: Panicoideae) in Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A taxonomic treatment of the genus Dimeria in Thailand is presented. Seven species are recognised and a new locality record is reported. Nomenclature, description and illustration are provided for each species. Four lectotypes are designated.

ชื่อวารสาร

ปีที่

186

ฉบับที่

3

หน้า

137-147

สำนักพิมพ์

Magnolia Press

ปีที่พิมพ์

DOI

10.11646/phytotaxa.186.3.2

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ