งานวิจัยตามหมวดหมู่

6 หมวดหมู่ที่มีจำนวนสูงสุด
 • สัตววิทยาและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 299
 • อนุกรมวิธาน146
 • พฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์จากพืช60
 • แมลงและกีฏวิทยา51
 • การสื่อสารวิทยาศาสตร์42
 • วนศาสตร์และผลิตภัณฑ์จากป่า41

งานวิจัยตามสำนัก

6 สำนักที่มีจำนวนสูงสุด
 • สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา332
 • ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ36
 • รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ20
 • สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ12
 • สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์7
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์7

งานวิจัยจำแนกตามปี

6 ปีล่าสุด
 • 20242
 • 202314
 • 202237
 • 202138
 • 202022
 • 201928

หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์