หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

พินิจ พิพิธ-พันธุ์

ชื่ออื่นๆ

Biodiversity AMUSE-um

บรรณาธิการ

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

นิทรรศการ "พินิจ พิพิธ-พันธุ์" หรือ Biodiversity AMUSE-um มีจุดประสงค์ในการให้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเรียนรู้พัฒนาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่เราได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพ นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 และนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชาติ

เนื้อหาประกอบด้วยส่วนแรกทางเข้านิทรรศการที่จำลองสถาปัตยกรรมสถาบันสมิธโซเนียน และชวนผู้ชมเข้ามายังพื้นที่นิทรรศการด้วยธง 3 ผืน หลากหลายทางพันธุกรรม หลากหลายชนิดพันธุ์ และหลากหลายระบบนิเวศ จากนั้น โซนจัดแสดง 1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงนักธรรมชาติที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ในโซนจัดแสดง 2 จัดแสดงตัวอย่างทางธรรมชาติหลากหลายชนิด และโซนสุดท้าย กล่าวถึงคุณค่าที่หลากหลาย ทั้งสุนทรีย์และการคงอยู่ของวัฒนธรรมความเชื่อ สมดุลของระบบนิเวศ และคุณค่าในการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161206109

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright