หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การแปรผันของลักษณะใบของพรรณไม้พื้นเมืองไทยสกุล Passiflora (Passifloraceae)

ชื่ออื่นๆ

Variation of leaf characters of Thai native plants in Genus Passiflora (Passifioraceae)

ประเภทผลงาน

ปีที่

34

ฉบับที่

1

หน้า

37-43

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright