หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ชนิดสัตว์ เวลา และบริเวณของต้นกร่างที่สัตว์มากินผลกร่างในอุทยานแห่งชาติเขานัน

ชื่ออื่นๆ

Fruitivore type, feeding time and locations on dye fig tree at Khao Nan National Park

วันที่

10 - 11 กรกฎาคม 2551

หน้า

40

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

CC BY-NC-ND