หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากชนิดของไม้สกุลมะเดื่อและซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ภูเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาความหลากชนิดของไม้สกุลมะเดื่อและซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ภูเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง จ. นครสวรรค์ มีความประสงค์เพื่อต้องการทราบจำนวนชนิดและความหนาแน่นของไม้สกุลมะเดื่อ และ ต้องการทราบชนิดของซากดึกดำบรรพ์ในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ วนอุทยาน ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้เพื่อการสร้างแรงบัลดาลใจ และก่อให้เกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright