หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

นโยบายการใช้งาน

คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการและนักวิจัย อพวช. มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชน ดังนั้น ความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผลิตโดยนักวิชาการ อพวช. จึงได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่ เพื่อเกิดคุณประโยชน์สูงสุด อพวช. ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว สำหรับการอ้างอิงทางวิชาการ การทบทวนผลงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปเผยแพร่ แต่การนำข้อมูลไปใช้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ จากเว็บไซต์คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการและนักวิจัย อพวช.
  • ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ ตามหลักการอ้างอิงบรรณานุกรม
  • ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากคลังข้อมูลผลงานทางวิชาการและนักวิจัย อพวช. เพื่อการพาณิชย์
  • คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการและนักวิจัย อพวช. ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0)