หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ทัศนัย จีนทอง

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2548 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ทัศนัย จีนทอง มีประสบการณ์ 17 ปี ในงานด้านการสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาวิจัยทางอนุกรมวิธานของแมลงโดยเฉพาะในกลุ่มผีเสื้อกลางวัน นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์