หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต

ชื่ออื่นๆ

Butterflies of Rangsit Marsh

บรรณาธิการ

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของผีเสื้อและประวัติความเป็นมาของทุ่งหลวงรังสิต และส่วนที่ 2 เป็นการจำแนกผีเสื้อกลางวันโดยภาพถ่ายผีเสื้อในธรรมชาติ พร้อมระบุทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อวงศ์ โดยการอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161203948

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright