หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Annotated Catalog of the Ceratopogonid Specimens (Diptera: Ceratopogonidae) Deposited in the Natural History Museum of the National Science Museum Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A checklist of the ceratopogonid specimens housed in the Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand (THNHM) is presented for research and scientific communication. A total of 504 specimens, in 94 species of Ceratopogonidae, including 63 partypes of 19 species in nine genera are housed in THNHM. With 52 species (23 type and 194 non-type specimens), Culicoides Latreille, 1809 has the largest representation. The specimens were collected mainly in Thailand and neighboring countries from 1959 to 1979.

ชื่อวารสาร

ปีที่

1

หน้า

1-50

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright