หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงร่าง สร้างเรื่อง

ชื่ออื่นๆ

Skeletons

บรรณาธิการ

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

หนังสือถ่ายทอดเรื่องราวความมหัศจรรย์ของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ รวมถึงโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นกระดูกหลายร้อยชิ้นจากชิ้นกระดูกหลายร้อยชิ้น เนื้อหาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ชมเรียนรู้วิวัฒนาการ กลไก และหน้าในการใช้งานของโครงร่างแข็งภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง รวมถึงการเปรียบเทียบมความเหมือนและความแตกต่างของกระดูกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด นอกจากนี้ โครงร่างเป็นส่วนส่งเสริมแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องใช้และอุปกรณ์ของมนุษย์

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161206208

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ