หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

An Updated Checklist of the Insect and Other Arthropods Type Specimens Deposited in the Collection of Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

An updated checklist of the insect and other arthropod type specimens housed in the Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand is presented for research and scientific communication. Included are 66 holotypes and 1,153 paratypes of 203 species and six subspecies belonging to 33 families and ten orders. With 137 species and one subspecies, Formicidae has the largest representation. The specimens were collected mainly in Thailand and neighboring countries in the past 50 years.

ชื่อวารสาร

ปีที่

15

ฉบับที่

2

หน้า

73-133

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright