หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

The Hawkmoth Specimens (Lepidoptera: Sphingidae) Deposited in the Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A checklist of the hawkmoth specimens housed in the Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand (THNHM) is presented. A total of 1,405 specimens of 97 species, 39 genera in three subfamilies (Sphinginae, Smerinthinae, and Macroglossinae) are deposited in THNHM. With 58 species (821 non-type specimens, ca. 58% of the total specimens), Macroglossinae has the largest representation. The Sphingidae specimens were collected mainly in Thailand and other countries in Southeast Asia in the past 54 years. The high-resolution images of all species are provided.

ชื่อวารสาร

ปีที่

1

หน้า

95-160

สถานที่พิมพ์

Pathum Thani

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright