หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

To the Knowledge of the Subfamily Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae) from Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Three species of the rhinoceros beetles subfamily Dynastinae, Clyster scaurus Prell, 1911; Dichodontus crassus Silvestre, 2001 and Trichogomphus lunicollis Burmeister, 1847, are recorded from Thailand for the first time. A list of 32 rhinoceros beetle species known from Thailand is provided also.

ฉบับที่

393

หน้า

1-10

สำนักพิมพ์

Far East Branch of the Russian Entological Society

ปีที่พิมพ์

DOI

10.25221/fee.393.1

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright