หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแบบเร่งรัด หมู่เกาะลันตา

ชื่ออื่นๆ

The Rapid biodiversity assessment of Mu Koh Lanta

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับกองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเข้าร่วมโครงการ เน้นสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และความหลากชนิดของสัตว์บางกลุ่ม ได้แก่ การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ความหลากชนิดของปลิงทะเล ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ความหลากชนิดของมด ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และความหลากชนิดของนก

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161203207

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright