หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

มอธเหยี่ยวประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ

Hawkmoths of Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

มอธเหยี่ยวประเทศไทย หรือ Hawkmoths of Thailand เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายตัวอย่างแห้ง และภาพถ่ายจากธรรมชาติ ที่ครอบคลุมความหลากหลายของมอธเหยี่ยววงศ์ Sphingidae (ผีเสื้อที่หากินกลางคืน) จำนวน 101 ชนิด สำหรับการเผยแพร่ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในกลุ่มมอธเหยี่ยว และสร้างความตระหนักถุงการปกป้องทรัพยากรของประเทศไทย

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786165840804

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright