หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2556 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ สนใจศึกษากระดูกของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะกลุ่มวาฬและโลมา ทั้งในด้านสัตวโบราณคดี วิวัฒนาการ พยาธิวิทยาและรอยโรคในกระดูกและฟัน และการสงวนรักษาสภาพโครงกระดูกในคลังตัวอย่างอ้างอิงของพิพิธภัณฑ์ 

 

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์