หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Re-evaluating Pleistocene-Holocene occupation of cave sites in north-west Thailand: new radiocarbon and luminescence dating

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Established chronologies indicate a long-term ‘Hoabinhian’ hunter-gatherer occupation of Mainland Southeast Asia during the Terminal Pleistocene to Mid-Holocene (45 000–3000 years ago). Here, the authors re-examine the ‘Hoabinhian’ sequence from north-west Thailand using new radiocarbon and luminescence data from Spirit Cave, Steep Cliff Cave and Banyan Valley Cave. The results indicate that hunter-gatherers exploited this ecologically diverse region throughout the Terminal Pleistocene and the Pleistocene–Holocene transition, and into the period during which agricultural lifeways emerged in the Holocene. Hunter-gatherers did not abandon this highland region of Thailand during periods of environmental and socioeconomic change.

ชื่อวารสาร

ปีที่

96

ฉบับที่

386

หน้า

280-297

สำนักพิมพ์

Cambridge University Press

ปีที่พิมพ์

DOI

10.15184/aqy.2021.44

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

CC BY-NC-ND