หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกำซาบด้วยพาราฟินในการรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

บทคัดย่อ

ทดลองใช้เทคนิคการกำซาบด้วยพาราฟินซึ่งเป็นวิธีการที่ปัจจุบันนิยมใช้ในการสตัฟฟ์สัตว์ทะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมทั้งผิวหนังส่วนใบหน้าของสัตว์ในลำดับไพรเมตมารักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งในกรณีนี้เป็นซากของโลมาหลังโหนกที่ได้รับมอบจากพัทยาดอลฟิน เวิล์ด ภายหลังจากการชันสูตรแล้ว โดยใช้ตัวอย่างทดลองเป็นชิ้นส่วนผิวหนังลำตัวขนาด 20x35 ซม. จำนวน 2 ชิ้น และครีบหลังจำนวน 1 ชิ้น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการกำซาบด้วยพาราฟินสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมโดยให้ผลดี โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีขนาดเล็กหรือตัวอย่างวัยเด็ก เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของขนาดของภาชนะที่บรรจุรวมทั้งขนาดของตู้อบ

สถานที่

โรงแรมรามา การ์เดนส์

วันที่

1 - 3 มิถุนายน 2559

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright