หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Summary of Vertebrate and Molluscan Assembalges Excavated from Late-Pleistocene and Holocene Deposits at Khao Toh Chong Rockshelter, Krabi, Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The zooarchaeological record of a recently excavated rockshelter site in peninsular Thailand is summarized. Detailed identification of mammalian, reptilian, piscean and molluscan taxa indicate a unique foraging pattern of prehistoric humand throughout the late-Pleistocene to Holocene

ชื่อวารสาร

ปีที่

7

ฉบับที่

11

หน้า

11-22

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright