หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Hierarchies of engagement and understanding: Community engagement during archaeological excavations at Khao Toh Chong rockshelter, Krabi, Thailand

บรรณาธิการ

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

In this chapter we present a case study showing an explicit strategy for local community engagement at an archaeological excavation in southern Thailand. We show how we tailored our approach to engagement to suit different sections of the local community. Our experience and strategies are probably familiar to many archaeologists working in the Southeast Asian region who have independently converged on similar approaches. We review the history of cultural heritage management in Thailand and show that while government policy has focussed resources on tourism at monumental sites, academic work has been most progressive in pioneering local community engagement at archaeological sites. Inspired by this progress, this chapter aims to provide a basic template for public engagement at various scales by explicitly documenting our strategies of local engagement at an excavation we conducted in Peninsular Thailand. We describe a model of understandings of archaeology that we found useful to strategise our engagement with the public. By providing this template we hope to make the process of promoting cultural engagement at archaeological excavations more effective and efficient for future projects.

สถานที่พิมพ์

Canberra

สำนักพิมพ์

Australian National University Press

ปีที่พิมพ์

ISBN

9781922144041

DOI

10.22459/TA36.12.2013.09

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright