หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2544 - ปัจจุบัน

ประวัติ

วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการด้านแมลง สนใจงานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย และความหลากหลายของแมลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยด้านนี้มากกว่า 20 ปี ตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 50 เรื่อง คนพบแมลงชนิดใหม่ของโลกมากกว่า 80 ชนิด

แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 79 ผลลัพธ์