หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Three new species of the ant genus Lepisiota Santschi, 1926 (Hymenoptera: Formicidae) from Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Ninety-nine valid species and forty-four valid subspecies of the genus
Lepisiota Santschi, 1926 have been known from the Palaearctic, Afrotropical,
southern Indo-Malayan, and Indo-Australian realms. Among them, two species are
known from Thailand. In this paper, three additional new species are described from
the country: Lepisiota bicolor Jarernkong et Jaitrong, sp. n. (based on the worker
caste); Lepisiota siamensis Jarernkong et Jaitrong, sp. n. (based on the worker caste);
and Lepisiota thepthepae Jarernkong et Jaitrong, sp. n. (based on the worker caste
and dealate queen). A key to the Thai species of based on the worker caste is provided.
All of the new species were collected from soil.

สำนักพิมพ์

Far East Branch of the Russian Entological Society

ปีที่พิมพ์

ISBN

2713-2196

DOI

http://doi.org/10.25221/fee.468.1

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright