หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Species Discrimination of Three Odontomachus (Formicidae: Ponerinae) Species in Thailand Using Outline Morphometrics

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

All members of the ant genus Odontomachus Latreille, 1804 are venomous ants. Four species in this genus have been identified from Thailand: Odontomachus latidens Mayr, 1867; O. monticola Emery, 1892; O. rixosus Smith, 1757; and O. simillimus Smith, 1758. The three latter species are available and have been used for an outline morphometric study. They display similar morphology, which makes their distinction very difficult except for highly qualified individuals. A total of 80 worker specimens were studied, exploring the contour shapes of their head and pronotum as possible taxonomic characters. The size of each body part was estimated determining the contour perimeter, the values for which were largely overlapping between O. rixosus and O. simillimus; most O. monticola specimens exhibited a significantly larger size. In contrast to the size, each contour shape of the head or pronotum established O. rixosus as the most distinct species. An exploratory data analysis disclosed the higher taxonomic signal of the head contour relative to the pronotum one. The scores obtained for validated reclassification were much better for the head (99%) than for the pronotum (82%). This study supports outline morphometrics of the head as a promising approach to contribute to the morphological identification of ant species, at least for monomorphic workers.

ชื่อวารสาร

ปีที่

13

ฉบับที่

3

หน้า

1-12

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

DOI

10.3390/insects13030287

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

CC BY-NC-ND