หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Species of the Ant Genus Dolichoderus Lund, 1831 (Hymenoptera, Formicidae) from Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Dolichoderus Lund, 1831 is one of the large ant genera in the world and belongs to the subfamily Dolichoderinae. Currently, 130 species and 19 subspecies are known in this genus. A new species of the Dolichoderus thoracicus species group, Dolichoderus bakhtiari sp. nov., is here described based on the worker caste. The type series of the new species were collected from the shrub tree in hill evergreen forest (ca. 800 m a.s.l.). A list of the species and subspecies of the Dolichoderus thoracicus species group is provided. 

ชื่อวารสาร

ปีที่

69

ฉบับที่

1

หน้า

1-6

สำนักพิมพ์

Universidade Estadual de Feira de Santana

ปีที่พิมพ์

DOI

10.13102/sociobiology.v69i1.6247

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright