หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. โดม ประทุมทอง

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2556 - ปัจจุบัน

ประวัติ

โดม ประทุมทอง ศึกษาวิจัยด้าน สัตว์ป่า กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนก รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา 

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์