หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A Checklist of the Small Mammals of Family Soricidae (Soricomorpha) in Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Based on an examination of museum specimens and published records, a comprehensive and critical species list of the Thai small mammals of the family Soricidae is created. Currently, 14 valid species in four genera are known from Thailand. A total of 38 specimens of Soricidae in six species (three genera) are housed in the Natural History Museum of the National Science Museum, Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

1

หน้า

179-190

สถานที่พิมพ์

Pathum Thani

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright