หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. อารมณ์ มุจรินทร์

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2547 - ปัจจุบัน

ประวัติ

อารมณ์ มุจรินทร์สนใจศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล เน้น กลุ่มเอคไคนเดิร์ม

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์