หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

วันชัย สุขเกษม

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน

ประวัติ

วันชัย สุเกษม สนใจการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา งานอนุกรมวิธานและงานรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ (Taxidermy)ในพิพิธภัณฑ์

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์