หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

บังอร ช่างหลอม

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2552 - ปัจจุบัน

ประวัติ

บังอร ช่างหลอม สนใจอนุกรมวิธานสัตว์กลุ่มหอยในประเทศไทย

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์