หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. สุชาดา คำหา

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

สุชาดา คำหา ศึกษาวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา เน้นซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉลามน้ำจืด และสนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์