หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. สุทธิกาญจน์ สุทธิ

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติ

สุทธิกาญจน์ สุทธิ มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในความหลากชนิดของสาหร่ายทะเล (เน้นสาหร่ายสีแดง) โดยใช้ข้อมูลทั้งอณูชีววิทยาและสัณฐานวิทยา

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท
ผลงานแยกตามหมวดหมู่