หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. กรรณิการ์ เฉิน

สำนัก

รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2543 - ปัจจุบัน

ประวัติ

กรรณิการ์ เฉิน มีความสนใจด้านการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาของพลเมือง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์