หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2543 - ปัจจุบัน

ประวัติ

อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ ทำงานด้านอนุกรมวิธาน และชีวโมเลกุลพืช โดยเฉพาะในพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) วงศ์กก (Cyperaceae) รวมถึงความหลากหลายของชนิดไม้พื้นล่าง (Undergrowth Plants) ในประเทศไทย

แสดง 1 ถึง 20 จาก 32 ผลลัพธ์