หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Chimonocalamus auriculatus, one more new temperate woody bamboo species (Poaceae: Bambusoideae: Arundinarieae) described from Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Chimonocalamus auriculatus, a temperate woody bamboo (Arundinarieae), from the border between Thailand and Lao PDR, is described and illustrated here. In its vegetative state, the new species can be distinguished from all the other Chimonocalamus species by its conspicuous auricles and oral setae (bristles) on the culm leaf sheath.

ชื่อวารสาร

ปีที่

357

ฉบับที่

1

หน้า

66-70

สำนักพิมพ์

Magnolia Press

ปีที่พิมพ์

DOI

10.11646/phytotaxa.357.1.7

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright