หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Chimonocalamus elegans, a new temperate woody bamboo species (Poaceae: Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Chimonocalamus elegans, a tentatively endemic new species of temperate woody bamboos from Northern Thailand is de- scribed and illustrated. The new species differs from other members of Chimonocalamus by its glabrous nodes, culm leaf sheaths with narrow apex (3−4 mm) and 4−7 mm long ligules.

ชื่อวารสาร

ปีที่

302

ฉบับที่

1

หน้า

97-100

สำนักพิมพ์

Magnolia Press

ปีที่พิมพ์

DOI

10.11646/phytotaxa.302.1.11

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright