หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Silica Gel Drying of Sea Cucumber DNA Samples is a Viable Alternative to Sequencing

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The material for DNA extraction of sea cucumber which involve refrigeration may not always be convenient  because of certain conditions that cannot be achieved. So, we tried out drying the sea cucumber body wall. A  comparison is made with traditional ethanol preservation and a modern molecular method in 3 different sampling  methods: storage in 96 % Ethanol under refrigeration; storage in RNAlater (Quiagen) under refrigeration and drying in excess silica gel at ambient temperature. The result clearly shows that there is at least some DNA in every samples. Even though it is not an optimial method, silica gel drying can be used for sea cucumber DNA  sampling.

ชื่อวารสาร

ปีที่

15

ฉบับที่

2

หน้า

135-136

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

DOI

10.14456/thnhmj.2021.9

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ