หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Diversity of Echinoderms in Had Khanom: South Sea Islands National Park, Nakhon Si Thammarat Province

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Echinoderms of Had Khanom – Mo Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, located in the southern part of the Gulf of Thailand were studied at 12 sites namely, Ko Tan (4 sties), Ko Mudsum (2 sites), Ko Wang Nai (2 sites), Ko Wang Nok (2 sites) and Ko Rab (2 sites) in November, 2006 and May 2008. The investigations were carried out by SCUBA diving in the daytime and random searching throughout the reefs. The results yielded 24 species of Echinoderms from 5 classes, 10 orders, 14 families and 20 genera. The most abundant echinoderms in the study area are: Lamprometra palmata, Ophiothrix (Ophiothrix) exigua, Holothuria (Metensiothuria) leucospilota, and Diadema setosum. All observed species were commonly found in the Gulf of Thailand and the Indo-Pacific.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

2

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ