หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

เทคนิคการสตัฟฟ์เต่ามะเฟืองเพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

บทคัดย่อ

การสตัฟฟ์สัตว์เป็นวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ให้ซากสัตว์มีลักษณะเหมือนมีชีวิต เพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการและใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการสตัฟฟ์เต่ามะเฟือง โดยการขึ้นรูปด้วยวัสดุ 2 ชนิดทำหุ่น คือ ปูนปลาสเตอร์ และโฟมโพลียูริเทน จากการศึกษาพบว่า หุ่นที่ทำจากโฟมโพลียูริเทนจะให้รูปทรงที่สมบูรณ์ สามารถเหลา ปรับทรงให้ได้ตามขนาดที่ใกล้เคียงกับเต่ามะเฟืองในธรรมชาติง่ายกว่าปูนพลาสเตอร์ และมีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย

สถานที่

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

วันที่

18 - 20 มิถุนายน 2561

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright