หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

กชกร มูลสถาน

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน

ประวัติ

กชกร​ มูลสถาน​ สนใจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืด​