หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

นภัทร มาลาธรรม

สำนัก

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

นภัทร มาลาธรรม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาโท สาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา มหาวิทยาลัยโตรอนโต  ปัจจุบัน นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Educator) รับผิดชอบในการพัฒนาแผนงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ