หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ศิริกัญญา จึงธนวงศ์

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2564 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ศิริกัญญา จึงธนวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในอนุกรมวิธานปลา

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท