หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

รศ. ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์