หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. นพรัตน์ เทพเทพา

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2539 - ปัจจุบัน

ประวัติ

นพรัตน์ เทพเทพา สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ และการจัดการองค์ความรู้รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากรในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และได้มีการตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับการศึกษาผลของการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์