หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Knowledge Process and Learning Organization Development in Science Museums

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

This study aims to investigate the possiblity of improving organizational learning in science museums by promoting knowledge processes. Different knowledge process activties and organizational learning at different levels are examined. This study used a questionnaire to survey two science museums in Thailand: the National Science Museum (NSM) and the Science Centre for Education (SCE). The resulting data was analyzed in order to assess the level of organizational learning and levele of consucted knowledge processes and draw conclusions through descriptive statistics. The relationship between knowledge processes and organizational learning was analyzed through correlation and multiple regressions. This study provides evidence that there is a possiblitity for science museums to focus its systems on organizational learning and alter the structure of any bureaucratic environments.

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

99

หน้า

157-170

สำนักพิมพ์

Elsevier Ltd.

ปีที่พิมพ์

DOI

10.1016/j.procs.2016.09.108

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

CC BY-NC-ND