หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Knowledge Process and Individual Learning in Organizational Cultures: Exploration in Science Museums

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

This study investigated the role of the knowledge process as an instrument of learning for science museum staff. The investigation involved analyzing the direct influence of the knowledge process on individual learning and observing the enhancement of individual learning within the organizational culture through the knowledge process. Questionnaires and interviews were used to collect data from staff at three science museums: two in Thailand and one in Singapore. The results provide early findings about how the knowledge process can enhance learning among science museum staff. This process must engage all facets of learning: knowledge acquisition, knowledge distribution, knowledge interpretation, and organizational memory. The results also show that the knowledge process can enhance individual learning only in clan cultures. Therefore, to enhance staff members’ learning, science museums must promote both a learning supportive culture and knowledge activities. Further, the results of this study show that the organizational culture, the knowledge process, and individual learning are interrelated. Consequently, this study could serve as a case for other organizations investigating their internal learning to consider both the organizational culture and knowledge process. The study was limited due to the lack of generalizability of the results to the entire science museum context, which would require the inclusion of more science museums in the research.

ชื่อวารสาร

สำนักพิมพ์

Common Ground Research Networks

ปีที่พิมพ์

DOI

10.18848/2327-7998/CGP/v17i02/11-37

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright