หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์ สนใจศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโดยเฉพาะ ด้านน้ำจืด และดิน