หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ประทีป ด้วงแค

หน่วยงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช