หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Thongproh P, Duengkae P, Ratree P, Phetcharat E, Kingwongsa W, Jaitrong W, Chuaynkern Y, Chuaynkern C. 2019. Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand. Biodiversitas 20: 1718-1732. Amphibian occurrence within Yoddom Wildlife Sanctuary, which is located along the border region among Thailand, Cambodia, and Laos, is poorly understood. To determine amphibian diversity within the sanctuary, we conducted daytime and nocturnal surveys from 2014 to 2017 within six management units. We recorded 26 amphibian species and two additional unidentified taxa from two orders (Anura and Gymnophiona) and six families. Four of the encountered species are new records for Ubon Ratchathani, (Kalophrynus interlineatus, Microhyla berdmorei, Micryletta inornata, and Chiromantis nongkhorensis). In addition to observational surveys, we investigated amphibian prey items via fecal pellet analyses. Prey items comprised mainly animals (85% from class Insecta), but 9% of species consumed both plants and animals. Among insects, Coleoptera and Hymenoptera were the most abundant prey (35% and 31%, respectively). In addition, we observed one case of Ichthyophis kohtaoensis consuming an earthworm and an incident of cannibalism in Sylvirana mortenseni. Finally, due to illegal logging activities and active landmines, surveys were limited to the secure regions within the sanctuary. Thus, we noted that further species might remain unidentified within Yoddom Wildlife Sanctuary due to this limitation.

ชื่อวารสาร

ปีที่

20

ฉบับที่

9

หน้า

1718-1732

สำนักพิมพ์

Society for Indonesian Biodiversity

ปีที่พิมพ์

DOI

10.13057/biodiv/d200937

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright